Kapasiteettivalmennus

Tavoitteena optimaalinen työkyky ja tasapaino

Valmennuksessa autan vaativassa asiantuntija- ja johtotehtävässä olevaa asiakasta saavuttamaan optimaalisen työkyvyn ja tasapainon elämässään.

Valmennukseen kuuluvat osa-alueet:

 • FLT Ravintovalmennus (kts. lisää FLT Ravintovalmennus), jolla optimoidaan ravitsemus yksilöllisesti sinulle sopivaksi.
 • Change for Better valmennusmallit ja tekniikat, joilla optimoidaan sinulle tärkeiden uusien tapojen ja toimintatapojen oppiminen työssä ja vapaa-ajalla.

Kapasitettivalmennuksessa perustana on yksilöllinen, positiiviseen muutokseen tähtäävä tavoiteasetanta. Valmennuksessa opit monipuolisia malleja, joita voit hyödyntää myös valmennuksen jälkeen, kun haluat kehittää itseäsi tai haluat muuttaa työ -tai elämäntapojasi.

Asiakkaiden kokemuksia valmennuksesta


 • Työ ja vapaa-aika pysyy paremmin tasapainossa
 • Sain lisää energiaa ja jaksan puuhastella vielä illalla töiden jälkeen  
 • Terveyteni on parempi
 • Huolet eivät enää vaivaa minua ja nukun paremmin
 • Opin,  miten voin muuttaa tapojani
 • Kun ravitsemuspuutteet hoidettiin, kilpirauhasen vajaatoiminta ei vaivaa minua enää
 • Opin muodostamaan konkreettisia tavoitteita ja mallin, miten tavoitteisiin myös päästään
 • Osaan paremmin priorisoida tekemistäni töissä ja vapaalla ja minulla on aikaa tehdä myös itselleni tärkeitä asioita

Kenelle valmennus sopii?

 • Sopii vaativassa johto- ja asiantuntijatyössä oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää terveyttään, tasapainoaan ja työkykyään
 • Haluat lisää energiaa työtehtäviesi hoitamiseen
 • Haluat palautua paremmin työstäsi
 • Haluat varmistaa kykysi oppia uutta ja kehittyä työssäsi
 • Haluat ennaltaehkäistä sairastumista ja ylläpitää terveyttä
 • Sinulla on työkykyä häiritseviä oireita tai sairauksia
 • Haluat oppia priorisoimaan tavoitteita ja tehtäviä ja ymmärtää, mikä tavoite tai tehtävä on tärkein ja johtaa parhaiten haluttuun lopputulokseen

Valmennuksen sisältö ja eteneminen

Kapasiteettivalmennus kestää vähintään 6 kuukautta, jotta saat riittävästi aikaa toimenpiteiden ja uusien tapojen oppimiseen työssäsi ja arjessasi. Etenemme askel kerraan, sillä yhden uuden yksittäisen tavan oppiminen vie vähintään kolme viikkoa. Yhden tavoitteen saavuttamien edellyttää yleensä useiden yksittäisten tapojen omaksumista.

Kapasiteetin lähtötilanneanalyysi- ja kartoitus

 • Valmennus lähtee aina perusteellisesta lähtötilanneanalyysista ja kartoituksesta, jonka tavoitteena on saada kokonaiskuva työkyvystäsi ja elämänhallinnan tasapainosta.
 • Teen myös terveydestäsi ja ravitsemuksellisesta tilanteestasi alkukartoituksen (kts. lisää FLT Ravintovalmennus). Teen alkukartoituksen perusteella aikajanan ja matriksin, jotta voin muodostaa kokonaiskuvan sinun terveyteesi liittyvistä stressi- ja riskitekijöistä. Huomioin myös eri elinjärjestelmien mahdolliset epätasapainotilat ja häiriöiden juurisyyt.

Tavoitteiden muodostaminen ja vahvistaminen

 • Muodostamme sinulle postiiviseen muutokseen tähtäävät tavoitteet. Priorisoimme tavoitteet ja pyrimme löytämään avaintavoitteen, joka johtaa parhaiten haluttuun lopputulokseen. Annan käyttöösi työkaluja, joilla voit vahvistaa tavoitteiden saavuttamista.

Yksilöllinen valmennusohjelma ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Valmennuksen sisältö muodostuu sinun yksiköllisten tarpeiden perusteella. Valmennuksen sisältö voi liittyä mm.
 • Optimaaliseen ravitsemukseen
 • Terveyden ylläpitoon ja sairastumisen estämiseen
 • Terveydellisten oireiden vähentämiseen ja hallintaan
 • Työtapojen kehittämiseen
 • Energianhallintaa ja tasapainon löytämiseen
 • Stressinhallintaan ja palautumiseen
 • Hallinnan tunteen ja tason parantamiseen
 • Ajan- ja ajattelunhallintaan
 • Unen laadun parantamiseen
 • Ihmissuhteisiin, vuorovaikutukseen, tunneälykkyyteen ja empatiaan  
 • Läsnäoloon
 • Optimaaliseen liikuntaan
 • Valmennuksen aikana annan käyttöösi tarpeittesi perusteella sopivia työkaluja, ohjeita ja neuvoja. 
 • Autan sinua muodostamaan konkreettisia toimenpiteitä tavoitteittesi saavuttamiseksi. Vahvistamme toimenpiteiden toteutumista erilaisin menetelmin.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta sekä valmennusohjelman päivitys (2 krt/kk)

 • Tavoitteiden toteutumista seuraamme kahden viikon välein. Käymme läpi nykytilanteesi ja mitä muutoksia on tapahtunut edellisen tapaamisen jälkeen. Seuraamme myös ravitsemustasi sekä tarvittaessa terveyteen liittyviä oireita.
 • Tarvittaessa päivitämme tavoitteita, mikäli olet jo osan niistä tai elämäntilanteesi on muuttunut.  Tavoitteiden päivitys kannattaa aina tehdä viimeistään valmennuksen puolessa välissä.
 • Päivitän valmennusohjelmaasi ja annan sinulle lisää ohjeita sekä neuvoja askel kerrallaan.

Askel askeleelta kohti tasapainoa